Extra Nyhedsbrev, nr 2
Maj 2020
 Nu lysner det!
(Korrektion: Langesø Senior Open udsat til september)


DGU Senior Tour II afvikles som planlagt!

Den 15. maj oplyste DGU følgende i "Klubnyt":

Nu kan vi afvikle DGU-turneringer!

Onsdag aften kom der nye anbefalinger fra Kulturministeriet og DIF, der betyder at det nu er muligt at afvikle landsdækkende golfturneringer.

Det er en fantastisk nyhed, da vi ved at rigtig mange venter på at tage hul på turneringssæsonen. Derfor har Dansk Golf Union i samarbejde med landets golfklubber forsøgt at få sat gang i turneringskalenderen igen hurtigst muligt. Vi forsøger også at afvikle tidligere aflyste turneringer inden for de nuværende corona-retningslinjer hvor muligt.

Det har således betydning for vores tidligere beslutning om at aflyse alle DGU turneringer frem til og med den 8. juni. Aflysningen for en stor del af de turneringer der skulle have været afviklet i denne periode, kan ikke ændres, men såfremt det har været muligt i den enkelte golfklub og det sportsligt giver mening, har vi forsøgt i et stort samarbejde mellem klubber og frivillige at gøre det muligt alligevel at afvikle nogle af disse turneringer.

Det er heldigvis lykkedes, og derfor vil nedenstående turneringer inden for de nuværende corona-retningslinjer blive gennemført - og være tællende til de relevante ranglister - alligevel. Tilmeldingen er åben, så skynd jer at tilmelde jer.

Blandt disse turneringer er følgende relevant for SEGAF's medlemmer:

  • Senior Tour II, Mølleåen den 30.-31. Maj!
    (Deadline for tilmelding: på onsdag d. 20. maj kl. 12.00).
    Tilmelding her

Øvrige turneringer

Vi forventer at afvikle alle øvrige turneringer, Træf, D-Tour, Holdturneringen med flere som planlagt, dog med nogle modificeringer ift. den fremskredne turneringskalender og Kulturministeriets anbefalinger. Vi melder noget mere ud omkring dette senest i uge 22, og håber på forståelse for, at vi lige skal have koordineret de førstkommende turneringer, inden vi kan planlægge de næste. 

Generalforsamlingen udskudt!

Vi vender tilbage når vi ved mere vedr. forsamlingsforbuddet!

Danish Senior Open,

Simons Golf Club

Vi forventer at afholde DSO som planlagt. Tilmelding her

SEGAF Open

Vi genoptager nu forhandlingerne med Lyngbygaard, med henblik på dato for afholdelsen af SEGAF Open!

MEDLEMMER OG KONTINGENT

Medlems tallet
Bestyrelsen glæder sig over at foreningens medlemstal nu har rundet 
151 medlemmer!


Kontingent:
Desværre mangler nogle af jer stadig at betale kontingentet for 2020. 

I følge vedtægterne skal kontingentet være indbetalt senest med udgangen af årets 1. kvartal. Så få det nu gjort! Kontingent

NÆSTE TURNERINGER

DGU Tour II
Mølleåen Golf Klub
30.-31. maj
Tilmelding Her; senest 20. maj kl. 12.

DGU Tour III
Fredericia GK
27.-28. juni
Tilmelding her

Langesø Senior Open
Langesø Golf Klub
Udsat til September
 
Sent for Free via MPZMail
Start sending beautiful campaigns in seconds.
Try MPZMail FREE